29 Mayıs 2011 Pazar

ÇOCUKTA AKADEMİK BENLİK SAYGISININ GELİŞİMİ

... Her ne kadar benlik kavramı ve benlik saygısı kapsam açısından -dolayısıyla kavramsal olarak- ayrı unsurlar olsa da, bireyin kendisi hakkındaki görüşleri, birbirine çok yakındır. Shavelson, Hubner ve Stanton (1976) benlikle ilgili yaptıkları araştırmalara dayanarak güçlü bir görüş elde etmişlerdir. Bu görüş benlik kavramını iki alana ayırmıştır: Akademik benlik kavramı ve akademik olmayan benlik kavramı. Akademik benlik kavramı matematik, fen, İngilizce gibi alanlara ayrılır. Akademik olmayan benlik kavramı ise sosyal, duygusal ve fiziksel benlik kavramları olarak ayrılır. Fiziksel benlik kavramı da fiziksel yetenek ve fiziksel görünüş olarak ayrılır. Benlikle ilgili diĞer kuramlar da çok boyutlu ve hiyerarşik benlik yapılarını vurgulamışlardır (akt. Broderick ve Blewitt, 2003)...

Yakında... :))

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder