10 Temmuz 2011 Pazar

Parenting Styles in Accordance with the Values of Mothers and Grandmothers

Summary
Parenting styles are reflected onto their children’s individual characteristics and their behaviour patterns. It is thought that such behaviours and in particular behaviours of a mother who has been with the child longer plays an essential role in developing the structure of the ego beginning from the childhood. Through mother, he tries to comprehend the world surrounding him. Her behaviour towards him affects his whole life. The mother plays an important role in formation the main values. Values are individuals’beliefs about their ideal behaviour styles or about their life purpose as well as multi directional standards that guides behaviours in variety ways. Mothers convey the values to kids by telling them what to say and what not to say and what to believe and what not to believe. In today's unstable conditions, what constitutes the subject of this research is how young mothers who show different child rearing/raising behaviour stick to the values they took from their mothers.
In the research, 144 grandmothers and their 144 daughters who had been mothers were interviewed within Istanbul. In order to determine the socio-demographic variables, the developed survey/ questionnaire, Parental Attitude Research Instrument and Rokeach Value Survey were applied to the participant parents by the surveyor. The obtained data were analysed and evaluated by using SPSS 17 statistic program on computer.

Key words: Parenting styles, values, mother and grandmother

Okulöncesi Dönem Çocuklarımıza Kitap Alırken Dikkat Edeceklerimiz

Okulöncesi çocukları çevrelerini tanıma çabası içindedirler. Ailesi dışında yeni kişilerle tanışırlar; öğretmen, komşu, arkadaş, marketteki satıcılar vb. Yeni yerler tanırlar; anaokulu, bir arkadaşının evi, hayvanat bahçesi vb. yeni çiçekler, böcekler, hayvanlar görür ve öğrenirler. İşte bu nedenle de gerçekçi, günlük konuları ele alan öykülerden hoşlanırlar. Doğa ve doğa olayları (kardan adamın erimesi gibi) ilgilerini çeker. Bizlerin kanıksadığı şeyler (bir kedinin süt içişi) onların hoşuna gider. Kısacası günlük yaşamdan alınan konular bu yaşlara çok uygundur.
Bu yaştaki çocuklar gerçekle hayal arasındaki farkı daha çözememişlerdir. Her söyleneni gerçek kabul ederler. Bu sebeple hayali öyküler bu yaş grubuna uygun değildir, akıllarını karıştırabilir. Hayali varlıklar onları korkutabilir (cinler, cadılar vb.). Yalnız kalan, terk edilen, alaya alınan çocukların öyküleri bu dönem çocuklarında güvensizlik duygusu yaratabilir.
Yaşamı tanımaya başladıkları bu devrede, çocuklar neşeli öykülerden hoşlanırlar. Yaşamı sevmeleri için iyimser konuları olan kitaplar seçilmesi yerinde olur. Elbette bu her şeyi cicili bicili göstermek anlamına gelmez.
Kitap okuma çocuğunuzun sözcük hazinesini geliştirecektir. Düzgün cümleler kurabilmesi, soru sorması, soruları anlamasını öğrenecek ve iletişimi kolaylaşacaktır. Bu nedenle de seçilen kitabın Türkçe’sinin düzgün olması çok önemlidir.
Bir yaş kitap okuma alışkanlığı kazanmaya yatırım olarak görülmelidir. Kalın sayfalı kitaplar çevrilmesi kolay olacağı için bu yaş grubuna uygundur.
İki yaştan sonra kısa metinli ve her resmin açıklamasını veren 2-3 sözcüklü tek cümleler içeren kitaplar bu yaş grubu içindir.
Üç yaştan sonra her sayfada 2-3 cümle bulunan kitaplar seçilebilir.
Dört beş yaş grubundaki çocuklara 4-5 satırdan oluşan paragrafların yer aldığı kitaplar tercih edilmelidir.

Çocuklarımıza Kitap Okurken Dikkat Edeceklerimiz
Bebeğinize 6 aylıktan itibaren yüksek sesle kitap okumaya başlayabilirsiniz. Çünkü bu dönemde bebekler, kitapların renkli şekillerine bakmaktan hoşlanmaya başlarlar. Günümüzde, yeni doğmuş bebeklere yüksek sesle okumanın yararlı olduğu düşünülmektedir. 
Çocuğunuzun gözüne bakarak, doğrudan ve yüksek sesle konuşmak onun gelişimi açısından son derece önemlidir. Bu sayede hem onun ruhsal doyumuna, hem de kelime hazinesinin gelişmesine önemli katkılarınız olacaktır.
Peki, onlara kitap okuduğunuzda neler öğrenirler? Kitapların önü ve arkası olduğunu, kitaplarda bir öykü olduğunu, kitaptaki yazıların soldan sağa doğru okunduğunu, resimlerin de öyküyü anlattığını, sayfaları yavaş çevirirsek yırtılmayacağını, kitaptaki öykü gibi bir öyküyü anlatabileceğini, hatta kendi öyküsünü resimleyebileceğini öğrenirler.
Okul öncesi yaşlarda çocukların dikkati çabuk dağılır. 15 dakika sonra kıpırdanmaya başlarlar. Uzun olmayan öyküler seçilmelidir. Resimli kitaplar okulöncesi çocukları içindir. Bu yaşlardaki çocuklara kitap okurken; onları yanımıza almalı, resimleri göstererek ve yazıları soldan sağa parmağımızla takip ederek okumalıyız. Sesimizi kullanmak, taklitler yapmak onları çok mutlu edecektir. Acele etmeden, çocuğun anladığından emin olarak okumalıdır. Sayfa okunup bittiğinde çocuğa yeni gelecek sayfa ile ilgili tahminler yaptırılabileceği gibi o sayfa ile ilgili sorular da sorulabilir. Çocuklar da soru sormaları için teşvik edilmelidir. Tüm kitap bittikten sonra çocuğa öykü ile ilgili sorular sormak da önemlidir.