2 Mayıs 2012 Çarşamba

Okul Öncesi Çocuklarının Anne Babaları İçin Ev Öğretim Programı: HIPPY (Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters)

HIPPY, anne babaların; 3, 4 ve 5 yaşlarındaki çocuklarının okula hazırlanmalarını yardım eden bir ebeveyn eğitim programıdır. Ebeveyne çocuklarının bilişsel becerilerini, erken dönemde okuma yazmaya hazırlık, fiziksel, sosyal ve duygusal becerilerini destekleyici dikkatlice hazırlanmış bir gelişim müfredatı, kitapları ve materyalleri sunar.

HIPPY, 1969 yılında ev temelli eğitim aktivitelerinin düşük eğitim seviyesi olan anneler ve okul öncesi dönemdeki çocukların üzerindeki etkilerini incelemek amaçlı bir deney olarak İsrail’de tasarlanmıştır. Altta yatan varsayım evde eğitimin çocukların öğrenme becerilerini geliştirdiğidir. Hedef popülasyon İsrail'e Asya ve Afrika’dan yeni göç etmiş çocuklardır. Bu popülasyonun okulu terk oranı oldukça yüksek bulunmuştur. Bu durum çocukların öğrenmekte zorlandıklarını ve ev ortamlarının okulda başarılı olmak için gerekli deneyimleri sağlamadığını göstermiştir. Ebeveynler eğitim düzeyi düşük bireylerdir ve evde öğretme rolüne ilişkin yetersizlik duyguları vardır. Aileler genelde geniş ailelerden oluşmuştur ve annelerin çoğu ev dışında çalışmamışlardır. Okuma yazma oranı düşük bulunmuştur, ancak her evde en az bir okur yazar kişi bulunmuştur.

HIPPY ilk olarak yurt dışından bir fonla gerçekleştirilmiş alan çalışması olarak başlatılmıştır. Servisin ulaştırılması ve eğitimcilerin eğitilmesi de dahil olmak üzere tüm program Ulusal Yahudi Kadınlar Birliği Eğitimde Yenilik Araştırma Enstitüsü (The National Council of Jewish Women (NCJW) Research Institute for Innovation in Education) tarafından gerçekleştirilmiştir. HIPPY, okul öncesi çocukların, okul öncesi öğretmenler tarafından beklenen tutumları, bilgi ve becerileri edinmelerini sağlayan ev temelli eğitim yoluyla bilişsel becerilerinin gelişimini hedeflemektedir. Program ayrıca, ebeveynlerin çocuklarının okul öncesi deneyimlerine ilişkin yeterlilik ve kontrol duygularına müdahale etmektedir (http://www.7cokgec.org/ev_ziyareti.php).

HIPPY Programı Amerika’da 1984 yılında Avima Lombard tarafından uyarlanmış ve geliştirilmiştir. Programın geliştirilen ve en ince ayrıntısına kadar anlatıldığıve Lombard tarafından yazılmış olan Success Begins At Home (Evde Başarılı Başlangıç) adlı kitapla açıklanmıştır. O zamanlar program iki yıllık olarak uyarlanmıştı. Çocuklar dört yaşında programa başlıyor ve ikinci yıllın sonunda anaokuluna başlıyorlardı. Ancak daha sonra program ilköğretime başlama yaşına kadar uzatıldı. Okullarda verilen eğitim ile uyuşan her yıl için 30 haftalık aktivitelerle genişledi. Lombard çocukların okulda ihtiyaç duyacakları becerileri geliştirmelerini sağlayacak evde uygulama materyalleri geliştirdi. Bunlar dil, problem çözme ve duyu ve algı farklarına yönelik materyallerdi (Baker, Piotrkowski, Brooks-Gunn, 1998).

HIPPY Programı’nın 1986 itibariyle Amerika’da Arkansas’da “Arkansas Nehri Eğitim Hizmetleri Kooperatifi” tarafından uygulama çalışmaları başlatılmış ve 1990’a kadar geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Halen Amerika’da çocukları Anaokuluna hazırlama amacıyla bu program çeşitli gruplar tarafından yürütülmektedir (http://www.pinebluff.com).

Şu anda Amerika’da 26 eyalet ve Washington’da 167 HIPPY sitesi bulunmaktadır. Bu programlar 2002-2003 yılında 16.021 çocuğa hizmet vermiştir (http://www.hippyusa.org).

Keşke ülkemizde de bu tür programlar yaygınlık kazansa...

Sevgiler,

Gülçin KARADENİZHiç yorum yok:

Yorum Gönder