2 Mayıs 2012 Çarşamba

High Scope Eğitim Sistemi
Çocuk ancak öğrenmekten, araştırmaktan, keşfetmekten, yeni öğrenme deneyimlerinden zevk aldığı ortamda gelişir.  Aktif öğrenme ortamlarından gelen çocuklar kendilerini,  ihtiyaçlarını karşılayabilen, problemlerini çözebilen bireyler olarak gördükleri için, her türlü ortama uyum sağlayabilirler.  Bu tür ortamdan gelen çocuk dünyayı anladığında ve ona etki edebileceğini düşündüğünde kendine güven duyacaktır.  High Scope eğitim sistemi, 1962 yılında ABD de eğitimci David Weikart ve meslektaşları tarafından geliştirilen ve bugün dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde uygulanmakta olan bir eğitim programıdır. High Scope eğitim sistemi, her çocuğu potansiyelinin en üst düzeyine çıkarmayı amaçlar. Etkin öğrenme yaklaşımı düzenlenmiş öğrenme ortamı ve günlük program, olumlu yetişkin-çocuk etkileşimi temel unsurlardır. Çocukların bulundukları değişik gelişim seviyeleri ve öğrenme özelliklerine göre bireysel olarak desteklenmelerini sağlar. High Scope Eğitim Programı nın merkezinde bulunan planla - yap - değerlendir süreci, çocuklara önemli öğrenme deneyimleri kazanmaları ve problem çözmeleri için çok sayıda fırsat sağlayan, özgüvenlerini ve bağımsızlıklarını destekleyen, sorumluluk alma ve zaman denetimi yeteneklerini geliştiren sıralı bir faaliyet dizisidir. Anne baba unsuruna geniş yer vermesi ile de tanınan bu programın en önemli özelliklerinden biri de, benimsediği etkin öğrenme yaklaşımıdır. Etkin öğrenen çocuk, yeni bir anlayışı nesnelerle uğraşarak ve insanlarla, fikirlerle, olaylarla etkileşime girerek zihninde yapılandırır. High Scope Eğitim Programı’nın içeriğinde çocukların çok yönlü (sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel) gelişimlerini tanımlayan ifade dizileri olarak açıklayabileceğimiz temel deneyimler yer alır. Günlük program, çocukları onların gelişim taşları olan bu temel deneyimler ışığında destekleyecek şekilde planlanmıştır. Öğrenme Çiçeği Aktif öğrenmenin içerdikleri ilgi çeken materyal yaratıcı olma fırsatı çocuğun seçim şansı Sınıf düzeni En az beş faaliyet köşesi çok çeşitli ilginç materyaller çocukların kullanacağı şekilde çok iyi düzenlenmiş, etiketli raflardan oluşmaktadır.

İçerik; bilginin temel deneyimlerle aktarımıdır. Temel deneyimlerle ilgili öğrencilerin planladığı faaliyetler, Öğretmen - Öğrenci ilişkisi, Öğretmenin öğrenmeyi destekleyici diyaloglar kurması, Eşit söz hakkı ortamı yaratması, Olumlu sosyal ortamlar hazırlaması  ve Öğrenme motivasyonunu desteklemesi önemlidir.

Günlük programdaki etkinlikler; düzenli değişmeyen program Planla - yap - değerlendir dizisi, küçük grup uygulayarak öğrenme zamanı, öğrenci - öğretmen planlı aktivitelerin değerlendirilmesi, değerlendirme, öğretmen tarafından günlük gelişim raporunun hazırlanması ve öğrenci çalışmalarının dosyalanması ve temel deneyimler ışığında öğrenci gelişiminin değerlendirilmesinden oluşur.

High Scope Programı'nın olumlu etkileri otuz seneye yayılan bilimsel araştırmalarla saptanmıştır. Bu araştırmaların sonucuna göre, High Scope eğitimi almış olan kişiler gerek okul yılları boyunca, gerekse yetişkin yaşamlarında, aynı yaşlardayken farklı bir eğitim programına katılmış olan kişilerden sosyal ve akademik alanda daha başarılı olmuşlardır.  Yapılan araştırmalara göre, High Scope eğitim sistemi ile gelişen çocukların sosyal, entelektüel ve fiziksel kapasitelerini kullanabilen, gerekli karar mekanizmalarına sahip bireyler olarak yetiştikleri ortaya çıkmıştır.

Sizlere çok kısa da olsa High Scope Eğitim Sistemini Tanıtmak İstedim.

Sevgiler,

Gülçin KARADENİZ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder