3 Nisan 2012 Salı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ SOSYAL DUYARLILIK ÇALIŞMASI I. HAFTA

“4-6 yaş çocukları ile kavram eğitimi”

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE YAPILAN ÇALIŞMALAR NEDEN ÖNEMLİDİR?
0-6 yaş arasını kapsayan okul öncesi dönem, çocuğun en hızlı geliştiği sihirli yıllardır ve yaşamın temelidir. Özellikle 0-4 yaşta, beyin yapısı ve fonksiyonlarının gelişiminin üçte ikilik bölümünün tamamlandığı bilinmektedir. Ayrıca dönemdeki çocukların öğrenme hızları da çok yüksektir. Bu bilgilerin ışığında, okul öncesi dönem çocukları ile yapılacak çalışmalar, bu çocukların; duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimlerini güçlendirecektir. Yapılan çalışmalar, okul öncesi dönemde eğitim alan çocuklarda, okula devam oranlarının ve okul başarısının daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, İMEV ve Şehit Er Çağlar Mengü Lisesi işbirliği ile Mart 2012-Mayıs 2012 tarihleri arasında her Cuma günü 14.00-15.30 saatleri arasında yürütülmekte olan bu çalışma kapsamında bölgede ikamet eden okul öncesi eğitimi alamayan 4-6 yaş grubu çocuklara kavram eğitimi verilmektedir.

Kavram öğrenme, zihinsel gelişimin en önemli aşamalarından biridir. Kavramlar, çocuğun düşünmesini kolaylaştırma ve kesinleştirmeyi mümkün kılarlar. Çocuk, 1-2 yaşlarında kavramları kazanmaya başlarlar. Bununla birlikte kavramların öğrenilebilmesi için bellekteki bilginin daha verimli bir şekilde organize edilmesi gerekmektedir. Çocuklar akıl yürütme yeteneklerini kullanarak kavramsal analizler yapabilmektedirler. Bu analizler çocukların yeni kavramlar öğrenmesine neden olmaktadır. 4 yaşından itibaren çocuklarda kavram oluşturma yeteneğinde bir ilerleme görülmeye başlamaktadır. Kavramların oluşması için nesne ve olayların özelliklerine dikkat etmek ve bunları ayırdebilmek gerekir. Kavram öğrenme adı altında toplanan bu uğraşılar çocuğa çevresi ile etkileşimi açısından büyük kolaylıklar sağlar. Zamanla çocuğun algısallıkla egemen dünyası yetişkinin kavramsal dünyasına dönüşür. Diğer bir değişle, çocukta algısal uyarıcıları düzenleme yeteneği gelişir. Bu düzenlemenin bir yolu, uyarıcıları çeşitli sınıf ya da takımlara sınıflandırmaktır. Örneğin, çocuk ilk önce hayvanlar sınıfını, nesneler sınıfına ayırabilir, daha sonra değişik hayvanlar arasında ayırımlar yapar ve en sonunda bir hayvan örneğin köpek, türlerini “köpek” sınıfının alt-sınıfları olarak seçebilir. “hayvan” kavramını geliştirebilmesi için çocuğun hayvanların hangi yönlerden birbirine benzer ve aynı zamanda diğer nesnelerden farklı olduğunu anlaması gerekir; yani hayvanların ayırtdedici belirgin özellik ve niteliklerini bilmelidir. Böylelikle kavram gelişimi hem sınıflandırma dizgesinin hem de bu dizgeyi çevresine uygulama yeteneğinin gelişimidir. Bir diğer değişle kavram, nesne ya da olayların ortak özelliğini simgeleyen içsel bir süreçtir. Bu simgeleme genellikle bir sözcük ya da adla yapılır. Anlaşılacağı gibi, bu temelde bir insan etkinliğidir. Çünkü doğada sınıflar yoktur. İnsan kendi amaçlarına uygun olarak sınıflamalar yapar. Ancak bu sınıflamaların doğada var olan ve gözle görülür benzerlik ve farklılıklara dayandığı da bir gerçektir, bu durumda bir sınıf, insanın doğal özellikleri gözlemlemesini yansıtır.

Bu eğitimle; 4-6 yaş çocuklarının zihinsel becerilerinin yanı sıra sosyal ve duygusal gelişimlerine destek olunurken aynı zamanda çocukların annelerine de yapılan çalışmaların hafta içi nasıl destekleneceği açıklanmakta ve annelere yaşadıkları genel sorunlar üzerine bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. I. Hafta; tanışma ve kaynaşma toplantımızdan görüntüler:
 Proje gönüllüleri:
AYSEL  MAHMUTÇEPOĞLU
NUR  YETGİN
MELİS  TÜMER
EDA  KÜRCE
ESRA  KESKİN
ÖZDEN ŞAFAK  ŞİŞİK
ZEYNEP  UĞURLU
EBRU  ŞENAY
DİLAY SÜLOĞLU
AYŞEGÜL  ÖKSÜZ
ZÜLEYHA İCLAL AĞAN
ÖZLEM  ABAKLI
JÜLİDE  UÇAK
AHMET MURAT BAŞARAN
İREM BÜŞRA  TAŞPINAR
BETÜL AYSU  ACARTÜRK
PINAR  KAYA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder