19 Nisan 2012 Perşembe

Bebekler ve Bağlanmanın Önemi

…. Ebeveynler, yedi aylık ve çok ciddi uykusuzluk sorunu yasayan bebekleri için Lebovici’ye danısırlar. Anne, eşiyle birlikte işlettigi işyerinde yoğun bir şekilde çalışmakta ve bu nedenle bebğge ayırdığı zamanda yorgun düşmekteydi. Bebeğin uyuma güçlüklerinden dolayı, anne de uyuyamamaktaydı. Zihni uykusuz bebeğine ilişkin düşüncelerle dolmaktaydı. Üstelik kocasıyla sevişemez hale gelmişti. Anneyle yalnız görüştükleri ikinci görüşmenin sonunda, Lebovici, annenin bebeği kollarında taşımasını ister. Anne bebeği öyle bir şekilde tutar ki, bebeğin başı kendi omzunun üzerinden sarkar ve bebeğin bu durumda tek görebilecegi yer arkadaki duvardır. Daha sonra onu sallamak istediğinde yukarıdan aşağıya doğru sert bir şekilde, neredeyse hiddetle sarsmaya başlar. Lebovici bebeğin kendisini görebileceği şekilde tutması için anneye yardım eder; o ana kadar ağlayan ve huzursuz olan bebek sakinleşir. Lebovici anneye şöyle der: “Bebeğinizi sakinleştirdiniz çünkü ilk kez onun sizi anne kılmasına izin verdiniz: siz ona bakarken, o sizebakabildi.” (akt., Abrevaya, 2005).


Bowlby’nin bağlanma kuramına (1969) göre bebekler, fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bakım veren kişi ile yakın ilişkiler içinde olmalıdır. Bağlanma bebeklerin hayatta kalmalarını sağlayan biyolojik bir işleve sahiptir. Bebeğin erken dönemde yasadığı bu ilişkide, bakım veren kişinin, çocuğun gereksinimlerine ihtiyacı olduğunda karşılık vermesi, destekleyici ve ulaşılabilir olması gibi özellikleri, ilişkinin niteliğini belirler. Bu bebekte temel güven duygusunu oluşturur.  Ağlama, yabancılardan korkma gibi bağlanma davranışları; bebeğin bakım aldığı kişi ile yakınlığını sürdürmek için sergilediği aktif çabalardır. Yaş ilerledikçe çocuk ayrılmanın üstesinden gelmeye başlar. Annesinden erken ayrılan, şiddet uygulanan ya da ihtiyaçları tutarlı bir biçimde doyurulmayan bebekler; ayrılma ve bağımız olma durumlarına atipik tepkiler gösterirler (Bowlby, 1969).

KAYNAKLAR:
Abrevaya, E. (2005). Yasamın başlangıcında beden ve söz. Psikanaliz Yazıları, 11, 65-76.
Bowlby, J. (1969). Attachment and loss: Vol. 1: Attachment. London: Penguin Books. 

Sevgiler,

Gülçin KARADENİZ


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder