22 Şubat 2012 Çarşamba

Pieter Bruegel'in 'Çocuk Oyunları' Tablosu

16. yüzyılın büyük Flaman ressamı Pieter Bruegel'in 'Çocuk Oyunları' adlı tablosu

 
Bruegel'in zamanına kadar, çocuklara küçük yetişkinler olarak davranılırdı ve küçük yaşlardan itibaren (kızlarda beş, erkeklerde on bir) yetişkin elbiseleri giydirilirdi. Resim, dönemin birçok çocuk oyununu içeren etnografik bir döküm olarak değerlendirilebilir. Bruegel'in asıl amacı, hayatını çocukça oyunlarla harcayanları uyarmak da olabilir: Resmin sol tarafında bir çocuk, aklın sembolü olan baykuşu kovalamaya çalışmaktadır. Sol alt köşedeki vaftiz töreni oyununa katılanlardan biri üzerine mavi bir pelerin örtmüştür. Bu durum, yalan söylemek ve kendini ya da bir başkasını kandırmak anlamındaki Iemand een Blauwe huik omhangen (birine mavi pelerin giydirmek) deyimini akla getirir. Birbirini destekleyen bu iki görüş, ressamın asıl amacını belirtlemek için yeterli değildir. Ressamın, yılbaşının yaz aylarındaki karşılığı olan yaz dönümü gününü (24 Haziran) betimlediği de öne sürülebilir. Sağ taraftaki caddenin sonlarına doğru, yaz dönümü gecesi yakılacak büyük ateş için odun toplayan çocuklara benzeyen bir dizi çocuk vardır. Dahası, bir batıl inanca göre, yaz dönümü günü derinde yüzenleri ve yükseğe tırmananları alır. Dolayısıyla böyle bir günde yüzmenin ve tırmanmanın tehlikeli olduğuna inanılır ve bunları yapmak yasaktır. Oysa resmin sol üst köşesinde bunları yapmakta olan çocuklar vardır.

Resimdeki çocuklar tipik 16. yüzyıl kıyafetleri içinde, hepsi benzer yuvarlak kafaları ve düğme gibi gözleriyle, birbirinden farkları olmayacak şekilde betimlenmiştir. Tabloda 168 erkek ve 78 kız çocuğu ile, yetişkin olarak yorumlanabilecek iki figür bulunur: Resmin ortalarındaki başında gelin duvağı olan kadın ve sağ üst bölümde kavga eden iki çocuğun üzerine su döken yaşlı kadın. Bruegel'in resimde kendi dönemine ait oyunları titizlikle tasvir etmiş olmasına rağmen, resmin genel görüntüsü gerçekçilikten uzaktır: Oynayan tüm çocuklar ya da çocuk grupları birbirinden yalıtılmıştır, oyun dışında bırakılmış ya da oynamaya üşenip sadece seyretmeyi seçmiş hiçbir çocuk yoktur, yukarıda bahsi geçen iki kişi dışında hiçbir yetişkin çocukları gözetlemez.
Çocuklar, topaç, tahta at, bebek, rüzgar gülü gibi oyuncaklarla ve oyuncak hâline getirilmiş fıçılar, fıçı çemberleri ve kemiklerle oynamaktadır. Oyunlar üç grupta toplanabilir: Sırıkta yürüme ya da tahta ata binme gibi işlev oyunları, halat çekme ve körebe gibi kurallı oyunlar ve evlilik oyunu ve sarhoşluk oyunu (bir çemberde dönenler) gibi rol yapma oyunları (http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ocuklar%C4%B1n_Oyunlar%C4%B1).
91 çocuk oyununun betimlendiği bu tabloda yer alan çocuk oyunlarından örnekler:

Children's Games 1560 Pieter Bruegel

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder