29 Kasım 2011 Salı

Araştırmalarda Kullanılan Ebeveynlik Ölçme Araçları

Türkiye'de 2010 Yılına Dek Yürütülen Araştırmalarda Kullanılan Ebeyevnlik Ölçme Araçları

Öçeğin Adı              

Geliştirenler         
Uyarlayanlar      

Ölçüm Hedefi                     
Boyutları
Ölçüm Yapısı
Ana-Baba Tutum  Ölçeği (ABTÖ)
Lamborn, Mounts, Steinberg ve  Dornbusch (1991)
Yılmaz (2000)
Çocuktan
1.                 Kabul / İlgi
2.                 Psikolojik özerklik
3.                 Kontrol / denetleme
Boyutlar temelinde kategorik
Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği (AHÇYTÖ)
Schefer ve Bell (1958)
Le Compte, Le Compte ve Özer (1978)
Ebeveynden
1.                 Aşırı koruyucu annelik
2.                 Ev kadınlığı rolünü reddetme
3.                 Demokratik davranma 
4.                 Karı-koca geçimsizliği
5.                 Baskı disiplin
Kategorik
Ana-Baba Tutum Envanteri (ABTE)
Kuzgun (1972)

Çocuktan
1.        Demokratik
2.        Otoriter  
3.        İlgisiz/Aşırı Koruyucu
Kategorik
Ana-Baba Tutum Ölçeği (çocuklar için)
Polat (1986)

Çocuktan (anne ve baba için ayrı)
Yüksek puanlar otoriterliği gösteriyor
Tek boyut
Çocuk Yetiştirme Stilleri Ölçeği (ÇYSÖ)
Sümer ve Güngör (1999)

Çocuktan (anne ve baba için ayrı)
1.        Sıkı denetim / kontrol
2.        Kabul / ilgi 
Boyut
Çocuk Yetiştirme Uygulama Raporu (CRPR)
Block (1981)
Sunar (baskıda)
Hem çocuktan hem ebeveynden
1.        İlgi / sıcaklık,
2.        Kontrol,
3.        Disiplin
4.        Otonomi


Çocuk Yetiştirme Anketi
Patterson ve Sanson (1999)
Yağmurlu, Sanson ve Köymen (2005)

1.        Annenin açıklayıcı akıl yürütmesi
2.        Cezalandırma  
3.        İtaat bekleme
4.        Sıcaklık


Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ)

Karabulut, Şendil (2007)

1.        Demokratik
2.        İzin verici
3.        Otoriter
4.        Aşırı koruyucu
Kategorik

Kaynak: Gülçin KARADENİZ'in bitmeyen doktora ödevlerinden bir tanesi.


Sevgiler,

Gulcin KARADENİZHiç yorum yok:

Yorum Gönder