20 Ekim 2011 Perşembe

Okulöncesi Dönem Çocukları İle Kitap Hazırlamada Kullanılabilecek Yöntemler

Çocuklarınızla yaptığınız her etkinlikten sonra ortaya muhteşem eserinizin fotoğrafını çekmeyi unutmayın! Gezi ve mutfak etkinliklerinizden sonra ise mutlaka neler yaptığınızı/ nerelere gittiğinizi onlarla konuşun. Hatta gezdiğiniz gördüğünüz yerlerin ya da pişirdiğiniz tatlının kitabını hazırlayın:) İyi eğlenceler!

6 Ocak 2005 Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2005 Sunumum

Yaş Grubu: 5 –6

Okulöncesi eğitimcilerinin sıkıntı yaşadığı konulardan birisi de günlük aktiviteleri destekleyecek öyküleri bulmakta yaşadıkları zorluktur. Son yıllarda ülkemizde kaliteli öykü kitapları yayınlanmakta olsa bu kitapların evde de okunmaları sınıf içi etkinliklerde kullanılırken cazibesini yitirmesine neden olabilmektedir. Bazı okullarımızdaki ekonomik güçlükler de düşünülecek olursa sınıfiçi etkinliklerle kitap hazırlamanın önemi anlaşılacaktır. Ayrıca bu çalışmalar yoluyla çocukların gelişimlerinin de takibi son derece sağlıklı olacaktır. Kitapçıklar portfolyo dosyalarında saklanarak aileler ile de paylaşılabilir. Okulöncesi eğitimcileri, hem sınıfta bulunan kitap köşesine yeni kitaplar eklemek hem de yapılan aktiviteleri desteklemek için farklı şekillerde kitaplar hazırlanmasına rehberlik edebilirler.

Çocuklarla yapılabilecek kitap hazırlama çalışmalarını şu başlıklar altında toplayabiliriz;

· Fen ve doğa çalışmalarının ardından yapılabilecek kitap hazırlama çalışmaları,

· Dikkat çalışmaları ile hazırlanacak kitap çalışmaları,

· Yaratıcı drama çalışmaları ile hazırlanacak kitap çalışmaları,

· Hikaye öncesi etkinlikler yardımı ile hazırlanacak kitap çalışmalar,

· Mevcut kitapların kullanımı ile hazırlanacak kitap çalışmalar,

Bu sunumda öğrencilerle birlikte kitap hazırlama çalışmalarına örnekler verilecektir.

Fen ve doğa çalışmalarının ardından yapılabilecek kitap hazırlama çalışmaları; Çocuklarla yapılan gezi sırasında bir kahraman seçilmesi ve bu kahramanla ilgili bir öykü oluşturulması, yapılan bir deneyin kullanılan malzemelerinin, deneyin yapım aşamalarının, sonucunun resimlenerek bir kitapçık haline getirilmesi, yine çocuklarla birlikte yapılan bir salatanın, çorbanın ya da kurabiyenin malzemelerinin, yapım aşamalarının resimlenerek bir kitapçık haline getirilmesi.

Dikkat çalışmaları ile hazırlanacak kitap çalışmaları; Öğretmen tarafından ya da sınıftaki bir öğrenci tarafından anlatılan özgün bir öykünün resimlenerek kitapçık haline getirilmesi.

Yaratıcı drama çalışmaları ile hazırlanacak kitap çalışmaları; çocuklara verilen resimler, fotoğraflar ya da materyallerle öykü oluşturma (sınıfça bir öykü olabileceği gibi bireysel öyküler de olabilir). Verilen resim (ya da fotoğrafın) öncesinde ne olduğu sonrasında ne olabileceği resimlenerek kitap hazırlanabilir.

Hikaye öncesi etkinlikler yardımı ile hazırlanacak kitap çalışmalar; çocuklara sorulan bilmeceler, okunan parmak oyunları da geliştirilerek öykü kitapçıkları hazırlanabilir.

Mevcut kitapların kullanımı ile hazırlanacak kitap çalışmalar; Kitap köşesinde bulunan ve çocukların sevdikleri öyküler kitaptaki bir kahraman çıkarılıp yerine yeni bir kahraman katılarak ya da yeni bir kahraman eklenerek ya da kitaptaki olaydan sonra neler olabileceği resimlenerek kitaplar hazırlanabilir.

Çocuklar bu çalışmaları gruplar halinde ya da bireysel olarak hazırlayabilecekleri gibi her çocuk kitapçığın bir sayfasını hazırlayarak ortak bir kitap da oluşturabilirler.


Age: 5-6

One of the problems with which early childhood educators have trouble is the difficulty of finding stories that will support daily activities. Although better quality superior story books have been published in the last years, these books may lose their attractiveness as they can also be read at home. The importance of writing books with classroom activities can be understood when the economic problems of some of our schools are considered. Furthermore using these books, following the development of children is extremely beneficial. Booklets can also be shared with families, by being kept in portfolio folders. Early childhood educators can make books in different written forms, both to add new books to the book center of the classroom and also to support the activities done.

We can group the exercises for book writing with children under the following categories;

· After science activities,

· As follow-up activities,

· With creative drama ,

· With circle time activities,

· With story books.

This presentation is an example of how extension activities can be created with children.

After sciences activities: Each child can choose a hero when they are on a field trip, and after they can make a story. While the children are doing an experiment, first they can draw the materials, then draw the experiment’s steps and the results. Each child’s work can be combined into a classbook. Children can draw pictures after making for example a salatd or cookies.

After desk activities:The teacher or children can tell a story. While other children are listening, they make a storybook.

Using creative drama:The teacher can show pictures or photos or give interesting materials. All students or each child can think of a story and share with classmates. Students can make-up endings to pictures (teacher asks students, what will happen next?). Students can draw a picture and make storybooks.

With circle time activities: The teacher can ask a riddles/rhymes and children can draw the answers. With the answers they make storybooks.

Using popular children’s books:You can use the children favorite’s characters. You can add new heroes to books or not. And ask the children what should happen?

Children can prepare either individually or with classmates. Each child can draw one page for a class book.


 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder