22 Şubat 2013 Cuma

Çocukta UZUN X KISA KavramlarıKavram, aralarında belirli özellikleri paylaşan bir grup nesne veya olaya verilen semboldür. Diğer bir değişle, benzer özelliklere sahip olay, fikir ve nesneler grubuna verilen ortak isme kavram denir. Kavramlar yaşadığımız çevrenin karmaşıklığını azaltarak, çevremizi tanımlamamıza yardımcı olur.
Çocukta; uzun X kısa kavramları 2-6 yaşları arasında geliştirmeye başlar. Beş-altı yaşlarındaki çocuklar çeşitli nesneleri uzun ve kısa olarak ayırabilirler. Ancak bu ayrım onların şekil ve hacmi kavradıkları anlamına gelmez. Çocuğun nesneleri hem şekil hem de uzunluk açısından ayırt edebilmesi öğrenme deneyimleri sonucu olur. Kavramı oluşturmada ilerleme sağlamak için çocuğa çeşitli alıştırmalar verilebilir. Uzunluğuna göre ayırt etme, okulöncesi yıllarda ilerleme gösterse de, yetişkinler gibi kavram edinilmemiştir. Bazı adlandırmalar (örneğin, “bu uzun”, “bu kısa” vb.) oluşur, ancak tüm uzunluk kavramları aynı anda gelişmez Örneğin; 3 ayrı boydaki (uzun, orta, kısa) oyuncağın ayırt edilmesinde okulöncesi çocuk “en uzun” olanı kolaylıkla seçtiği halde en kısa ve orta olanları seçmekte güçlük çekebilir. Desteklemek için yapılacak çalışmalar:
  1. Renkli pipetleri çeşitli boyutlarda kesip uzun kısa şeklinde gruplayın, hatta renklerine göre gruplayın.
  2. Pipetleri büyükten küçüğe, küçükten büyüğe sıralayın.
  3. Aşağıdaki etkinlikleri de keyifle yapabilirsiniz.


Kolay gelsin.

Gülçin KARADENİZ