9 Ağustos 2012 Perşembe

YENİLENEN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI

Çocukların gelişim düzeylerine ve özelliklerine dayanan ve bu bağlamda tüm gelişim alanlarının geliştirilmesini esas almasından dolayı “gelişimsel” özellikte olan program “sarmal” yapıda olup model olarak “eklektik”tir. Programda, “kazanım” ve “gösterge”ler temel alınmış olup çocukların gelişim özellikleri yaş gruplarına göre, kazanım ve göstergeler ise bütün olarak ele alınmıştır. 2006 programında amaç ve kazanımlar yer almaktaydı. 2006 programı da yine gelişimsel bir program olup program anlayışı olarak bütüncül, programlama yaklaşımı olarak ise sarmal bir programdı. Programda, “kazanım” ve “gösterge” ler temel alınmıştır. Programda çocukların gelişim özellikleri yaş gruplarına göre, kazanım ve göstergeler ise bütün olarak ele alınmıştır. Gelişim özellikleri üç farklı yaş grubuna göre düzenlenmiştir ancak öğretmenin kendi grubundaki çocuklar için programdan kazanım ve göstergeleri seçerken çocukların gelişim özelliklerini dikkate alması gerekmektedir. Bu programla beraber öğretmenin hazırlayacağı etkinlik havuzuna örnek olması amacıyla farklı yaş gruplarındaki çocuklar için etkinlik örneklerini içeren bir “Etkinlik Kitabı” hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra programla birlikte kullanılmak amacıyla “Okul Öncesi Eğitim Programı İle Bütünleştirilmiş Aile Destek Programı” oluşturulmuştur. 2006 programından farklı olarak programla birleştirilmiş aile destek programı oluşturulmuştur. 2006 programındaki aile katılımı ile benzer nitelikte olabilir. 
 
Sınıflarda yer alan etkinlik köşeleri öğrenme merkezleri adıyla değiştirilmiştir. Okul öncesi eğitim kurumlarında her zaman bulunması gereken merkezler; blok, kitap, müzik, sanat, fen ve dramatik oyun merkezleridir. Eğitim etkinliklerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış. 2006 programında yer alan etkinliklere aynen bu programda da yer verilmiş. Bu programda öğretmenin eğitimini aylık dönemler halinde planlaması önerilmektedir. Aylık plan, bir öğretmenin çalıştığı çocuk grubunun gelişimini desteklemek için etkinlik oluşturmak üzere alacağı kazanım ve göstergeleri, kavramları, özel gün ve haftalar ile aile katılımı ve değerlendirme süreçlerini içeren bir çalışma planıdır. 
 
2006 programında aylara bölünmüş yıllık plan ve günlük plan yapıyorduk. Bu programda aylık plan önerilmiş. Ancak bu her ayın başında ayrı seferlerde mi hazırlanacak yoksa dönem başında eski programdaki gibi aylara bölünmüş şekilde tek bir seferde mi hazırlanacak net değil. Öğretmen, her ay planında yer verdiği kavramları “Kavramlara Aylık Eğitim Planlarında Yer Verme Durumu Çizelgesi” ne; kazanım ve göstergeleri ise “Kazanım ve Göstergelere Aylık Eğitim Planlarında Yer Verme Durumu Çizelgesi”ne kaydetmelidir. 2006 programında yıllık planın her ay sonunda yazılı olarak değerlendirmesini yapıyorduk. Bu programda çizelgeler üzerinden değerlendirme yapılacak. Eğitim süreci boyunca çocukların gözlem bilgileri, “Gelişim Gözlem Formu” na kaydedilmelidir. Yıl içinde, birinci dönemin başında, birinci dönemin sonunda ve ikinci dönemin sonunda olmak üzere üç kez (Eylül-Ocak-Haziran), her çocuk için onların gelişim gözlem sonuçlarını içeren “Gelişim Raporu” hazırlanmalıdır. 2006 programında gelişim raporu dönem sonlarında olmak üzere 2 kez veriliyordu. Günlük eğitim planı akışı, öğretmenin o gün yapacağı çalışmalara düzenli bir şekilde yer verdiği çerçeve bir plandır. Beslenme ve dinlenme zamanı gibi rutin etkinlikler, oyun ve etkinlik zamanında yapılacak eğitim etkinlikleri planlanır ve bu akışa kaydedilir. 2006 programında yer alan günlük plan, günlük eğitim planı akışı adını almış.
 
Bir günlük eğitim planı akışı; güne başlama zamanı, oyun zamanı, etkinlik zamanı ve günü değerlendirme zamanı bölümlerinden oluşmaktadır. Okul Öncesi Eğitim Programının değerlendirme süreci:
Çocuğun gelişiminin değerlendirilmesi,
Programın değerlendirilmesi,
Öğretmenin kendini değerlendirmesi olarak üç farklı boyutta ele alınmaktadır. 
 
TAM GÜNLÜK EĞİTİM PLANI AKIŞI
Güne Başlama Zamanı
Günün bu ilk etkinliği, çocukların gün içerisinde yapılacak etkinliklere uyumunu sağlamak amacı ile sohbet edildiği, o gün yapılacak olan etkinlikler, öğrenme merkezleri hakkında bilgi verildiği ve çocukların hangi öğrenme merkezlerinde oynayacaklarına karar verdikleri zaman aralığıdır. Bu sürecin sonunda çocuklar öğrenme merkezlerinde oyuna başlarlar.  
 
Oyun Zamanı
Öğrenme merkezlerinde oyun. Ancak gün her zaman böyle devam etmeyebilir. Açık havada oynamak, o gün yapılacak eğitimle ilgili olarak bir alan gezisine çıkmak, bir müze ziyaretine gitmek, sabah yürüyüşü yapmak da güne başlamanın farklı yollarındandır)
 
Kahvaltı, Temizlik
 
Etkinlik Zamanı
Bu sürede Türkçe, Müzik, Matematik, Drama, Oyun, Fen, Hareket, Alan Gezisi, Aile Katılımı etkinliklerinden birisi veya birkaçı yapılabilir. Etkinlikler tek başına veya bütünleştirilmiş olarak planlanabilir. Büyük grup halinde, küçük gruplar halinde veya bireysel etkinlikler olarak uygulanabilir. O gün bu etkinliklerden hangisinin/hangilerinin yapılacağına grubun gereksinimine, belirlenen kazanımlara ve ayrılan süreye göre karar verilmelidir. Etkinlik uygulamaları sınıf içinde ve açık havada yapılmalıdır. 
 
Öğle Yemeği, Temizlik 
 
Dinlenme
Öğrencilerin yaş grubuna ve gereksinimlerine göre süresi değişebilen, özel bir oda, yatak ve diğer materyallerin kullanılmasını gerektirmeyen, çocukların kendi tercih ettikleri sakin etkinliklerle (kitap inceleme, resim yapma, bir yere uzanıp dinlenme, dinlendirici bir müzik dinleme vb.) vakit geçirebilecekleri bir zaman aralığıdır.
 
Etkinlik Zamanı
Bu sürede Türkçe, Müzik, Matematik, Drama, Oyun, Fen, Hareket, Alan Gezisi, Aile Katılımı etkinliklerinden birisi veya birkaçı yapılabilir. Etkinlikler tek başına veya bütünleştirilmiş olarak planlanabilir. Büyük grup halinde, küçük gruplar halinde veya bireysel etkinlikler olarak uygulanabilir. O gün bu etkinliklerden hangisinin/hangilerinin yapılacağına grubun gereksinimine, belirlenen kazanımlara ve ayrılan süreye göre karar verilmelidir. Etkinlik uygulamaları sınıf içinde ve açık havada yapılmalıdır.
 
Oyun Zamanı 
Öğrenme merkezlerinde/açık havada oyun 
 
Günü Değerlendirme Zamanı
Çocukların günlerini planlamaları, planladıklarını uygulamaları ve gün sonunda da yaptıklarını değerlendirmeyi öğrenmeleri önemli bir kazanımdır. Bu nedenle, günün sonunda yine bütün grup bir araya toplanır ve günün değerlendirilmesi amaçlı sohbet edilir. Açık uçlu sorular aracılığıyla, hangi öğrenme merkezlerinde ne tür oyunlar oynadıkları, büyük veya küçük grup etkinlikleri, ortam ve materyaller gibi konularda çocukların günü değerlendirmesine olanak tanınır. Gerekli durumlarda çalışma sayfaları kullanılabilir, kavram oyunları oynanabilir. Resim yapılabilir, afiş/poster/grafik/hazırlanabilir, etkinlikle ilgili çekilen fotoğraflar çocuklarla incelenebilir. Çocuklar etkinlikle ilgili konuşabilir, birbirlerine sunum yapabilirler. Sergiler ve sosyal sorumluluk projeleri düzenleyebilirler.
 
Ardından ertesi gün yapılabilecek etkinlikler hakkında konuşulur, evde yapılacak bir çalışma, okula getirilecek bir materyal veya gidilecek bir gezi vb. konularda hatırlatma yapılır. Gerektiğinde gün içinde de bu değerlendirme sürecine yer verilebilir.
 
Eve gidiş ile ilgili hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır.
 
Hayırlı olsun:)

Gülçin KARADENİZ
1 yorum:

  1. çok büyük farklılıklar yok aslında high scobe gibi olmuş planlama, uygulama, hatırlama zamanı var :)

    YanıtlaSil